Skip to main content

Begreber som bruges indenfor træfældning, træpleje og træservice.

Beskæring

Erhvervsklatring

komplicerede træer, Fældning af

Sikkerhed

Ved udførelse af udendørsarbejde er det vigtig at have fokus på sikkerheden. Derfor anbefales det at større- og komplicerede opgaver KUN udføres af uddannet personel.

Her er Arbejdstilsynets vejledninger ved Fældnings- og skovningsarbejde og Arbejde med motorkædesave.

Vi anbefaler at du læser dem grundigt igennem inden du giver dig i kast med træerne.

Se mere her
Skyggende træer

Stubfræsning

TopkapningTræstub

Træbeskæring

Kronerestaurering

Genopretning af en trækrone som er tidligere forkert beskåret.